Om AAF Tariff Jus Ledelse
Ledelse

DELTIDSSTUDIET LEA - LEDELSE OG ORGANISASJON FOR ARBEIDERBEVEGELSEN

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus studieprogrammet "LeA Organisajson og ledelse" som er et deltidsstudium for valgt og ansatt ledelse, og personalansvarlige i arbeiderbevegelsens foretak. LeA ble etablert i 2003 for å gi et godt faglig grunnlag for profesjonell ledelse og personalarbeid i arbeiderbevegelsen. Studiet går over fire semestre og gir 60 studiepoeng. Studieemnene kan også tas enkeltvis. Høsten 2016 er det oppstart for nytt kull med emnet Organisasjon og ledelse. Søknadsfrist for høstsemesteret 2016 er 6. juni.

Jus

ARTIKLER OG TEMAER OM ARBEIDSRETT

Innenfor jusområdet, belyses arbeidsrettslige temaer som kan være nyttige å vite om, konsekvenser av ny lovgivning og relevante dommer, samt informasjon om de siste oppdateringer av lover og forskrifter som regulerer arbeidslivet.

Ledelse

PERSONALFORUM OG LEDERFORUM

AAF har tradisjoner for å inviterere medlemsforetakene til Personalforum som tar opp dagsaktuelle saker eller saker som er av felles interesse. Som en nyvinning innenfor arbeiderbevegelsen, inviterte AAF til Lederforum for første gang i 2009. Til forskjell fra Personalforum som er åpent for ledere generelt og for personalmedarbeidere, eventuelt andre, vil Lederforum være et samlingssted for medlemsforetakenes ledere.

Om AAF

HVA TILBYR AAF

Det skal lønne seg å være medlem av AAF. Vi tilbyr våre medlemmer en rekke tjenester både i form av bistand og rådgivning, deltakelse i drøftelses- og forhandlingsmøter, kurs- og seminarvirksomhet, samt tilbud om ledelsesprogram og gratis stillingsannonser.

Om AAF

ARBEIDERBEVEGELSENS ARBEIDSGIVERFORENING

AAF som ble etablert i 1997, er en frittstående arbeidsgiverorganisasjon for arbeiderbevegelsen med medlemmer som LO, fagforbund, noen av deres regionskontorer, avdelingskontorer og fagforeninger, samt forretningsforetak, organisasjoner, institusjoner og politiske partier.

Jus

JUS

På denne siden vil vi fokusere på arbeidsrettslige temaer; informere om de siste endringer i lover og forskrifter, orientere om relevante dommer og produsere artikler som er relatert til arbeidslivet. Her vil du også finne eksempler på modeller som kan benyttes.

Nytt fra AAF
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/Astrid Driva Rødsand des 2015.JPG/$file/Astrid Driva Rødsand des 2015.JPG
Astrid Driva Rødsand, direktør i AAF
Tariffkonferansen 2016 arrangeres 29. august i Oslo

2016.08.08
AAFs Tariffkonferanse 2016 gjennomføres mandag 29. august kl. 10.00 - 14.00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus som danner opptakten til årets hovedtariffoppgjør mellom AAF og HK. På konferansen vil blant annet foretakene diskutere erfaringer basert på tidligere oppgjør i tillegg til at statistikkutvalget vil legge fram arbeidet sitt.
Les mer...
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/Forbundsleder-Trine-Lise-Sundnes-HK.jpg/$file/Forbundsleder-Trine-Lise-Sundnes-HK.jpg
Trine Lise Sundnes innleder
Kompetansefondet HK-AAF inviterer til motivasjonskonferanse 28. september «Kompetanseutvikling - gjelder dette MEG?»

2016.08.08
JA, det gjelder absolutt deg! Med denne konferansen vil vi gi deg inspirasjon og motivasjon til å se muligheten du har gjennom Kompetansefondet HK-AAF. Du vil få høre mer om betydningen og nytten av kompetanseutvikling både for din organisasjon og deg personlig, og innspill til nye tankemåter og ideer om egen utvikling
Les mer...
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/IMG_0959.JPG/$file/IMG_0959.JPG
Marianne Torsnes
Hva gjør du som leder når spillereglene brytes?

2016.06.09
-Det er mye som fungerer i norsk arbeidsliv; det meste er på grønt; samarbeidet fungerer, det gjennomføres sosiale tiltak, og det gjøres regelmessige risikovurderinger, men ting kan fort snu, sa Marianne Torsnes på Personalforum 6. juni der hun innledet om temaet "Når spilleregler brytes. Hva gjør du som leder i saker der det kan være brudd på arbeidsmiljøloven?"
Les mer...
Alle nyheter fra AAF
For tiden ingen ledige stillinger
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/ArticleBig.jpg/$file/ArticleBig.jpg Tariffavtale
Her finner du tariffavtalene som AAF er part i. De fleste av AAFs medlemsvirksomheter er omfattet av overenskomster og hovedavtale mellom Handel og Kontor i Norge og AAF.
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/vekt_og_klubbe.jpg/$file/vekt_og_klubbe.jpg Lover og forskrifter
Her er oversikt over lover, forskrifter og dokumentasjon som er relatert til arbeidslivet.
/kunder/AAF/mm.nsf/lupgraphics/arbAvt.jpg/$file/arbAvt.jpg Skjema
Her finner du eksempler på skjemaer som kan benyttes i arbeidsforhold. Tips oss om du har andre ønsker.
AAF hjelper deg. Noe du lurer på? Spør oss, og vi svarer
Organisasjon og ledelse - Høsten 2016!
Høsten 2016 tilbys studieemne i Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med AAF. Emnet omhandler viktige temaer som ledelsesteorier, ledelsesatferd, lederrollen, ledertrekk og ferdigheter, makt og innflytelse. Du vil få kunnskap om viktige kjennetegn ved organisasjoner, sentrale organisasjons- og ledelsesteorier og om faglige tradisjoner. Videre du få kjennskap til hvordan ulike organisasjonsformer kan påvirke atferden i organisasjoner og beslutningsprosesser.
Youngstorget 4, 0181 OSLO Tlf: 481 85 004 E-post: aafpost@aaf.no © 2008 Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening. All rights reserved. Ansvarlig redaktør: Astrid Driva Rødsand Webredaktør: Nuriman Alim